سکانس بهشت

بهزاد عبدی

منتخبی از ساخته‌های بهزاد عبدی برای فیلم‌ها

  # title length
1 متروپل ۱ 3 : 45
2 متروپل ۲ 2 : 58
3 متروپل ۳ 2 : 20
4 آمین خواهیم گفت ۱ 1 : 20
5 آمین خواهیم گفت ۲ 1 : 23
6 آمین خواهیم گفت ۳ 2 : 1
7 دهلیز ۱ 1 : 22
8 دهلیز ۲ 1 : 26
9 چشم ۱ 0 : 38
10 چشم ۲ 2 : 37
11 برف روی شیروانی داغ ۱ 2 : 15
12 برف روی شیروانی داغ ۲ 1 : 13
13 عقاب صحرا ۱ 2 : 53
14 عقاب صحرا ۲ 1 : 34
15 خانه‌ی پدری ۱ 1 : 42
16 خانه‌ی پدری ۲ 1 : 53
17 زبان مادری ۱ 1 : 35
18 زبان مادری ۲ 2 : 16
19 از یاد رفته ۱ 2 : 10
20 از یاد رفته ۲ 4 : 12
21 هیچ کجا، هیچ کس ۱ 2 : 25
22 هیچ کجا، هیچ کس ۲ 3 : 46
23 پدرم حاج محمود ۱ 0 : 47
24 پدرم حاج محمود ۲ 1 : 50
25 رودخانه لیان ۱ 3 : 9
26 رودخانه لیان ۲ 2 : 58
27 مختارنامه ۱ 1 : 47
28 مختارنامه ۲ 2 : 48
29 در محاصره ۱ 1 : 15
30 در محاصره ۲ 4 : 5

نشر و پخش جوان با هدف تولید و نشر آثار موسیقایی در تابستان سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر در زمینه تولید و پخش آثار موسیقایی و نیز برگزاری فستیوال‌های موسیقی و کنسرت برای هنرمندان این عرصه فعالیت می‌کند .

  فارسی